Poradna

Zde naleznete know-how, které jsme získali za posledních 7 let podnikání v energetice. Vodítka a rady zde obsažené nenahrazují kvalitní právní poradenství.

Kdo je to dodavatel?

Dodavatel energie je společnost, která nakupuje elektřinu a plyn a následně jí prodává koncovým zákazníkům. Je to tedy ta společnost, od které Vám chodí vyúčtování za energie. Dodavatelů dnes existují stovky a jsou evidovány v databázi Energetického regulačního úřadu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Čím se jednotliví dodavatelé liší?

Zpravidla to jsou ceny, smluvní a obchodní podmínky, ceníky služeb a kvalita zákaznického servisu. Obchodní strategie každého dodavatele je trochu jiná (někteří se soustředí na větší firmy, zatímco jiní třeba na domácnosti) a stejně se liší jejich přístup k zákazníkům.

Někteří se chovají lépe – nemají skryté poplatky, nefixují zákazníky na nesmyslně dlouhé termíny a nehází jim klacky pod nohy, když se rozhodnou smlouvu vypovědět.

Jiní využívají různých lákadel (naoko výhodné vstupní bonusy) nebo pro zákazníka špatně pochopitelných poplatků (manipulace měsíčního platu) k tomu, aby ze zákazníka vytáhnuli každý halíř.

Nemusíme tedy vysvětlovat, že zákazník by měl svého dodavatele vybírat důsledně a brát ohled nejen na cenu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Kdo je to distributor?

Distributor = provozovatel distribuční sítě

Distributora si nevybíráte – je Vám automaticky přidělený v závislosti na tom, kde bydlíte.

Distributor vlastní elektrické vedení, kterým se elektřina dostává k zákazníkovi (dráty, transformátory – i Váš elektroměr). Ačkoliv platíte celý účet za elektřinu svému dodavateli, on musí následně tzv. regulovanou část ceny přeposlat distributorovi. Distributor je zároveň ten subjekt, který se stará o případnou opravu elektrického vedení. Pokud by se někde porušily dráty, jeho technici se postarají o jejich opravu.

Zobrazit více Zobrazit méně

Co je to Energetický regulační úřad?

Energetický regulační úřad vznikl v roce 2001. Je to státní orgán, který se stará o regulaci trhu – hlídá, že se dodavatelé chovají dle legislativy, reguluje ceny distributorů apod. Sídlo úřadu je v Jihlavě, tedy ve stejném městě, jako naše kancelář.

Chodíme tam pravidelně podávat stížnosti na nekalé chování ostatních dodavatelů, takže nás tam dobře znají :-)

Zobrazit více Zobrazit méně

Jak si správně spočítat úsporu?

Pokud chápeme rozdíl mezi dodavatelem a distributorem (viz. výše), je snadné pochopit, jak si správně spočítat jednotlivé nabídky dodavatelů. Veškeré ceny v ceníku jsou uváděné v megawatthodinách (MWh) - jak u elektrické energie, tak u zemního plynu.

Přepočty na KWh nebo m3 v případě zemního plynu jsou naprosto zbytečné a zpravidla i zavádějící. Vás zajímá "čistá" cena, kterou zaplatíte dodavateli za komoditu (elektřinu/plyn). To znamená obchodní cena elektřiny ve vysokém tarifu, obchodní cena elektřiny v nízkém tarifu a měsíční plat.

Váš dotaz tedy má znít: Kolik zaplatím za obchodní cenu a kolik bude měsíční plat? Jestli Vám dodavatel přepočítává ceny na KWh a m3, míchá Vám ceny distribuce a ceny dodavatele, takže nabídku není možné dobře porovnat. Obecně se dá říct, že počítat výhodnost nabídek ze součtu cen za dodávku, distribuci a systémových služeb je jako počítat cenu jahodového jogurt z týdenního nákupu pro 4-člennou rodinu.

Kvíz: Máme 2 rodinné domy na Vysočině.

 • Pan Oldřich má spotřebu 15 MWh a celkově za plyn platí 23 442 Kč. Pan Oldřich si spočítal, že za každý m3 plynu zaplatí 16 597 Kč. 
 • Paní Jana má spotřebu 22 MWh a celkově za plyn platí 32 701 Kč. Paní Jana si spočítala, že za každý m3 plynu zaplatí 15 785 Kč.

Myslíte, že paní Jana má lepší cenu? Oba platí za obchodní část stejně, a sice 885 Kč/MWh s měsíčním platem 109 Kč. Rozdíl v konečné ceně je způsoben platbami za distribuční složku. Stejné je to s těmi jogurty. Pokud za nákup zaplatíte 2005 Kč a podruhé 1990 Kč, tak to taky nemusí znamenat, že jogurt zlevnil z 35 Kč na 20 Kč.

Také doporučujeme zohlednit další faktory, abyste si zbytečně nenaběhli - podívejte se na náš Youtube kanál, kde se problematice ceny věnujeme!

Zobrazit více Zobrazit méně

Proč má každý dodavatel jiné ceny?

Dodavatel (obchodník s elektřinou a plynem) může nakupovat elektřinu na třech místech: na burze, od jiných dodavatelů nebo přímo od výrobce (elektrárny).

Dodavatel elektřinu nakoupí za určitou částku, tu navýší o svoji marži, a prodává jí dále zákazníkům. Jakou marži si dodavatel následně stanoví záleží na jeho obchodní strategii.

Zobrazit více Zobrazit méně

Nízký a vysoký tarif

Nízký (NT) a vysoký tarif (VT) jsou pojmy, se kterými se setkáte ve vyúčtování. V nízkém tarifu je elektřina levnější a to, kolik hodin nízkého tarifu máte každý den, se odvíjí od Vaší distribuční sazby.

Zobrazit více Zobrazit méně

Distribuční sazba

Distribuční sazba je tarif, podle kterého Vám je účtována cena elektřiny. Správně nastavená distribuční sazba je základní předpoklad pro to, abyste za elektřinu neplatili víc, než je nutné.

Dělíme je na jednotarifové a dvoutarifové. Jednotarifové sazby (D01d a D02d) běží pouze ve vysokém tarifu, zatímco ostatní sazby mají v určitých časech (specifikovaných danou distribuční sazbou) spuštěný nízký tarif, který je levnější.

Mezi jednotarifními sazbami (D01d a D02d) můžete libovolně měnit, pokud se ale chcete dostat na sazby s nízkým tarifem, je nutné splnit podmínky dané konkrétní sazbou.

Domácnosti a podnikatelské subjekty mohou získat stejný typ distribučních sazeb, jsou ale označovány jinak (D01d u domácností a C01d u podnikatelů).

O konkrétních typech distribučních sazeb si můžete podrobněji přečíst v poradenské sekci "Distribuční sazby".

Zobrazit více Zobrazit méně

Stálý měsíční plat

Stálý měsíční plat je poplatek, který platíte pravidelně každý měsíc. Můžete si ho představit jako poplatek za vedení účtu v bance. Není závislý na Vaší spotřebě elektřiny, a protože spadá do tzv. „Neregulované části ceny“, jeho výši určuje Váš dodavatel.

To znamená, že změnou dodavatele můžete ovlivnit výši tohoto poplatku.

Zobrazit více Zobrazit méně

Regulovaná a neregulovaná část účtů za elektřinu

 • Neregulovaná část ceny za elektřinu = částka za spotřebovanou energii (ve vysokém a nízkém tarifu) a stálý měsíční plat. Dobrá zpráva je, že výši těchto cen je možné ovlivnit změnou dodavatele.
 • Regulovaná část ceny za elektřinu = část ceny stanovená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), která se liší podle toho, kdo je Váš distributor. Výši těchto cen nelze ovlivnit změnou dodavatele, proto Vám doporučujeme nad nimi příliš nepřemýšlet. Je to prostě a jednoduše daň za to, že Vám doma funguje elektřina, o jejíž přepravu až k Vám se někdo (distributor) musí starat.

Zobrazit více Zobrazit méně

Zálohy (nejsou dobrý indikátor, zda máte dobré ceny)

Plán záloh je součástí vyúčtování a ukazuje Vám, kdy budete platit zálohu za elektřinu a v jaké výši.

Mnoho lidí si myslí, že dokud na konci roku dostanou zpátky nějaký přeplatek, popř. se jim sníží zálohy, tak mají dobrého dodavatele a vše je v pořádku. To je ale zásadní chyba.

Proč zálohy nejsou dobrý indikátor toho, že platíte málo/hodně za elektřinu? Výše záloh se může měnit nejen v závislosti na neregulované, ale i regulované části ceny. Navíc v žádném případě neukazuje, že za elektřinu platíte hodně (nebo málo). Naopak se může stát, že jsou Vaše zálohy nastavené zbytečně vysoké, a i přesto, že se Vám na konci roku vrátí formou přeplatku, bylo by lepší je snížit.

Zobrazit více Zobrazit méně

Co to je distribuční sazba?

Distribuční sazba je tarif, podle kterého Vám je účtována cena elektřiny. O konkrétních typech distribučních sazeb si můžete podrobněji přečíst v sekci "Jakou konkrétní sazbu si vybrat?".

Až 20 % domácností platí za elektřinu více, než musí. Je to právě kvůli špatně nastavené distribuční sazbě. Neděláte tuto chybu i Vy? Správná volba distribuční sazby Vám může ušetřit nemalé peníze. Proto před rozhodnutím, jakou konkrétní sazbu si pro dané odběrné místo zvolíte, nejdříve důkladně zhodnoťte, jak často a pro jaké spotřebiče elektřinu využíváte.

Pokud používáte elektřinu k vytápění nebo ohřevu vody, můžete ve správně sazbě získat až 22 hodin levnějšího proudu v nízkém tarifu. Pokud máte naopak zvolenou sazbu např. pro tepelné čerpadlo, ale žádné čerpadlo již nevyužíváte, platíte zbytečně vysoké poplatky za příkon zařízení a je pro Vás vhodnější přejít na některou z běžnějších sazeb (např. D02d).

Zobrazit více Zobrazit méně

Jednotarifní vs. dvoutarifní sazby

Rozlišujeme distribuční sazby jednotarifní a dvoutarifní, které se odlišují cenou elektřiny. U jednotarifní sazby je elektřina odebírána po celý den za stejnou cenu v tzv. vysokém tarifu.

Dvoutarifní sazba rozděluje odběr v průběhu dne do dvou časových úseků, ve kterých je rozdílná cena spotřeby. Vysoký tarif se střídá s nízkým (lidově řečeno „nočním proudem“), který je levnější.

Spínání nízkého tarifu se řídí prostřednictvím HDO (hromadného dálkového ovládání).

Zobrazit více Zobrazit méně

Jakou konkrétní sazbu si vybrat?

Jste běžná domácnost se standardními spotřebiči?

D01d - Vhodná pro menší domácnosti (1-2 osoby) s nižší spotřebou elektřiny.

D02d - Nejrozšířenější sazba, která je určená pro domácnosti se střední spotřebou - osvětlení, běžné spotřebiče jako je lednička, pračka, televize apod.

Rozdíl mezi D01d a D02d spočívá především v ceně za regulované položky. U sazby D01d je nízká cena za jistič, ale vyšší cena za MWh elektrické energie. Tato sazba se vyplatí pro „šetřílky“, kteří mají velmi malou spotřebu a dražší cenu za jednotku vyváží nízká cena za jistič. U běžné rodiny je však výhodnější zaplatit více za jistič a šetřit na spotřebě.

Máte bojler nebo akumulační kamna?

D25d – Pro uplatnění této sazby je vyžadováno, aby byl v domácnosti instalován boiler na elektrický ohřev vody.

 • Podmínky: Zajistit si technika, který nastaví blokování bojleru v době platnosti vysokého tarifu.
 • Nízký tarif: 8 hodin denně

D26d – Je vhodná pro domácnosti, které využívají akumulační kamna k vytápění objektu.

 • Podmínky: Řádně instalovaný boiler musí mít příkon nejméně 55% z příkonu hlavního jističe a může být nahříván pouze v nízkém tarifu.
 • Nízký tarif: 8 hodin denně

Vytápíte hybridním elektrickým zařízením?

D35d – Tato sazba se využívá pro objekty vytápěné hybridním elektrickým spotřebičem, který kombinuje akumulační a přímotopný elektrický zdroj.

 • Podmínky: Řádně instalovaný hybridní spotřebič musí mít příkon alespoň 50% z příkonu hlavního jističe a musí být vypnutý v době vysokého tarifu.
 • Nízký tarif: 16 hodin denně Existuje už pouze pro stávající odběratele. Doporučujeme Vám přepočítat spotřebu v sazbě D57d a zvážit volbu této sazby.

Máte elektrický přímotop?

D45d – Je určena pro objekty, které jsou vytápěné převážně elektrickými přímotopy.

 • Podmínky: Domácnost musí prokázat, že příkon přímotopu je nejméně 40% z příkonu hlavního jističe. Spotřebič musí být opět ve vysokém tarifu blokován.
 • Nízký tarif: 20 hodin denně Existuje už pouze pro stávající odběratele, alternativní sazbou je D57d.

Využíváte tepelné čerpadlo?

D55d – Je vhodná pro domácnosti s tepelným čerpadlem.

 • Podmínky: Výkon řádně instalovaného čerpadla musí pokrývat veškeré tepelné ztráty objektu. Zařízení musí být blokováno v době vysokého tarifu.
 • Nízký tarif: 22 hodin denně

D56d – Tato distribuční sazba se shoduje se sazbou D55d, liší se pouze v požadavku na příkon čerpadla.

 • Podmínky: Je třeba prokázat, že výkon tepelného čerpadla pokryje minimálně 60% tepelné ztráty objektu a zajistit blokování v době vysokého tarifu.
 • Nízký tarif: 22 hodin denně

D57d – Dvoutarifová sazba určená pro vytápění topným elektrickým spotřebičem, hybridním zařízením nebo tepelným čerpadlem. Alternativa pro sazbu D45d.

 • Podmínky: Celkový příkon všech vytápěcích zařízení musí být alespoň 40% z příkonu hlavního jističe a zařízení musí být ve vysokém tarifu blokována.
 • Nízký tarif: 20 hodin denně

Máte chatu nebo víkendový dům?

D61d – Sazba určená pro chataře a majitele rekreačních objektů, které jsou využívány především o víkendu.

 • Podmínky: U této sazby není třeba splňovat žádné podmínky.
 • Nízký tarif: pátek 12:00 – neděle 22:00

Zobrazit více Zobrazit méně

nepovinné
nepovinné
nepovinné
  + Přidat přílohu

  Kde jste nás mohli slyšet

  ROZHOVORY Rozhovor ve Snídani s Novou

  Ondřej Doležal - Envys - Shrnutí komunitní energetiky

  Celý článek
  foto - Rozhovor ve Snídani s Novou
  ROZHOVORY Rozhovor na FINANČNĚ GRAMOTNÍ

  Ondřej Doležal - Envys - výroba elektřiny v rukou občanů

  Celý článek
  foto - Rozhovor na FINANČNĚ GRAMOTNÍ
  ČLÁNKY Článek v Jihlavských listech

  Je mu třicet a teď pomáhal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi s podklady k novelizaci energetického zákona. Vlastně ukázal na díry v zákoně a snažil se je zalepit.

  Celý článek
  foto - Článek v Jihlavských listech