Obhajoba zákazníků před nekalými praktikami dodavatelů a zprostředkovatelů energií

Unie odběratelů je zde proto, aby zabránila zneužívání smluv a ohýbání legislativy v neprospěch odběratelů.

Odhalujume protiprávní jednání dodavatelů a jejich zprostředkovatelů a usilujeme o nápravu poškozených práv zákazníků. Ať už se jedná o neoprávněně vystavené sankce, zdražení fixovaných produktů či jiných obstrukcí, mající za účel poškodit odběratele.

Postavíme se za Vás budou-li vaše práva na energetickém trhu pošlapávána.

Dodavatelům energií vzrostly za 2 roky zisky více než desetinásobně, mnohdy však nezákonně a na úkor zákazníka. Domníváme se, že tyto postupy nelze ve fungujícím právním státě akceptovat a budeme akcentovat změnu.

Možná jsme Váš problém už řešili - FAQ

Více odpovědí Poslat nový dotaz

V posledních letech mi dodavatel zdražil. Bylo to legální?

Toto je individuální dle dodavatele, smlouvy a daného produktu. Paušálně však lze říci, že pokud dodavatel měl uvedenou cenu ve smlouvě. Tak zdražení legální nebylo.

Pokud byla cena uvedena v ceníku tj. v příloze smlouvy, tak cenu zvýšit mohl.

Dalším faktem zůstává, že žádný dodavatel nemohl změnit samovolně produkt (převádět fixované smlouvy na SPOTové apod.)

Toto bychom chtěli jako Unie Odběratelů zastřešovat.

Nyní jsem na SPOTu, jak bych měl postupovat na další období?

Předně si řekněme, že žádný z produktů odvozených od SPOTových cen není od 1.1.2022 legální.

Dodavatelé energií jsou povinni dle energetického zákona oznámit zvýšení ceny 30 dnů předem. Pokud zvýšení ceny prokazatelně a adresně neoznámí, tak zvýšení ceny neplatí.

Dodavatelé energií výklad zákona ohýbají a argumentují, že se jim nezvyšuje marže a tudíž je neustále se měnící cena v pořádku.
Energetický zákon však marži dodavatelů v §11 nijak nezmiňuje a tudíž je tento svévolný výklad energetického zákona nemožný.

Klientům se SPOTovými cenami doporučujeme uzavřít co nejdříve řádně fixované produkty, a to zejména s ohledem na nadcházející topnou sezónu a předpokladem nedostatku elektřiny na další období.

Mám zafixované vysoké ceny a obávám se konce cenových stropů. Jak bych měl postupovat?

Očekáváme, že s přibližujícím se koncem roku budou energie opětovně růst. Z toho důvodu doporučujeme ceny energií na další období fixovat co nejdříve.
S prodloužením cenových stropů na rok 2024 nelze s ohledem na výši státního zadlužení spoléhat.

Podporujete komunální energetiku, co to je?

Lobby energetických společností je velké a snaží se ohýbat komunitní energetiku takovým způsobem, aby příliš efektivní nebyla. Věci, které běžně v zahraničí fungují budou v ČR tabu. Unie odběratelů disponuje odborníky napříč energetickým odvětvím od výroby, energetického práva až po konečnou dodávku odběrateli. Komunální energetika tak přebírá dobré myšlenky energetiky komunitní, ještě dále je posouvá a vytváří efektivní energetický ekosystém plně koncentrovaný v jedné lokalitě.

Chci s Vámi zahájit spolupráci, co mám dělat?

Nejlepší by bylo, kdybyste nám přes formulář níže zaslali vše potřebné do evidence tj. vaší platnou smlouvu a poslední vyúčtování.
Smlouvu s dodavatelem, který Vám dodával v době energetické krize a jak postupoval (komunikaci) a vyúčtování z tohoto období.

Poradna

Třeba jsme zrovna Váš případ již řešili. Podívejte se do naší poradny, případně nás kontaktujte.

Přejít do poradny

nepovinné
nepovinné
nepovinné
  + Přidat přílohu

  Kde jste nás mohli slyšet

  ROZHOVORY Rozhovor ve Snídani s Novou

  Ondřej Doležal - Envys - Shrnutí komunitní energetiky

  Celý článek
  foto - Rozhovor ve Snídani s Novou
  ROZHOVORY Rozhovor na FINANČNĚ GRAMOTNÍ

  Ondřej Doležal - Envys - výroba elektřiny v rukou občanů

  Celý článek
  foto - Rozhovor na FINANČNĚ GRAMOTNÍ
  ČLÁNKY Článek v Jihlavských listech

  Je mu třicet a teď pomáhal předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi s podklady k novelizaci energetického zákona. Vlastně ukázal na díry v zákoně a snažil se je zalepit.

  Celý článek
  foto - Článek v Jihlavských listech